GDPR

GDPR


Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med

journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år

efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av

dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall

Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar

och receptförskrivning).


Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer samt

nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till.

De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress


Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina

personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.

Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar

felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta

intresseavvägningen som grund för behandlingen.


Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering etc.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Hornstulls Hund & Katt AB.

Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten)

om man anser att något inte sköts korrekt.
Hornstulls Hund & Katt AB

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Hornsgatan 182

117 34 Stockholm

 Telefon butiken: 08-658 66 60

 Telefon veterinären: 08-658 49 50