Placeholder image

 

 

 

Välkommen till

Hornstulls Hund & Katt

Placeholder image

Butikens öppettider med undantag för vissa aftnar    

 

Placeholder image

Stängt för lunch

Mån-Fre              14.00-14.30

Sommaröppettider i butiken från den 16 juli till 17 augusti

 

Hitta hit

Adress: Hornsgatan 182, 11734 Stockholm

Telefon butiken: 08-658 66 60

Telefon veterinären: 08-658 49 50

Placeholder image

GDPR

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband medjournalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 årefter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov avdokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall. Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar ochreceptförskrivning). Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer samtnyhetsbrev och andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till. De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress. Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dinapersonuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler. Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättarfelaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasättaintresseavvägningen som grund för behandlingen. Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering etc. Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Hornstulls Hund & Katt AB. Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att något inte sköts korrekt.